Het Master Crystal

 

Het Master Crystal is na jaren van onderzoek en experimenteren ontwikkeld door André Molenaar.

André heeft enorm veel lezingen, workshop, cursussen en opleidingen gegeven over en in de edelsteen therapie of het therapeutisch gebruik van edelstenen, is een expert op dit gebied.
Daarnaast is hij de grondlegger en ontwikkelaar van de Chakra Numerologie evenals een expert op het gebied van werken met energieën.
 
Eén van de belemmeringen welke hij tegen kwam bij het werken met hoogresonante mineralen en edelstenen was het feit dat deze allen vervuild waren door elektro-smog evenals belast waren en werden door andere energetisch negatieve energieën van elektromagnetische aard. Met andere woorden de zuiverheid was uit de mineralen en edelstenen verdwenen, in ieder geval daar waar ze energetisch of therapeutisch ingezet werden.

Dit probleem heeft hem vele jaren bezig gehouden zowel op filosofisch als praktisch gebied.

Uiteindelijk is hij er in geslaagd een tweetal apparaten te construeren welke in staat waren om de in de mineralen en edelstenen opgeslagen negatieve trillingen te elimineren en een tweede apparaat wat een bergkristal in een volkomen onbelaste omgeving liet resoneren op zuivere kosmische energieën.
Na lang experimenteren en vele proefnemingen bleek dat bergkristallen het vermogen bezitten om in verbinding of resonantie te blijven met een bergkristal wat zich in energetisch optimale omstandigheden bevindt. (Volgens sommigen de wijze waarop men in het verzonken Atlantis met elkaar kon communiceren over grote afstanden.) 
Het eureka voor edelsteen therapeuten en energetisch werkende.

Via het menu aan de bovenzijde valt te lezen over het Master Crystal en zijn mogelijkheden.

Het Master Crystal in de edelsteen legging.

Veel gebruikers van het Master Crystal (eerste generatie) gebruiken deze niet alleen om hun stenen te reinigen van negatieve energieën en electrosmog evenals deze op te laden met de zuiverste kosmische energie maar integreren het Master Crystal tevens in edelsteenleggingen om de cliënten de hoogste helende energieën toe te voegen.

Dit is inderdaad één van de mooie eigenschappen van het Master Crystal het laat zich naadloos inpassen in een edelsteen legging.

Hoewel de energie van het Master Crystal eigenlijk het gebruik van andere stenen overbodig maakt is het gebruik van andere (edel-) stenen soms nuttig, zeker daar waar het specifieke processen betreft.

 

Wetenschappers van de TU Delft bevestigen, door quantummechanica, de werking van het Master Crystal.
Een experiment laat zien dat verzending van informatie, buiten de fysieke ruimte om, mogelijk is en dit is precies de wijze waarop het Master Crystal functioneert.
Prachtig om ze mogen zien dat "de wetenschap" (onbedoeld) de werking van het Master Crystal bevestigt.


Het artikel is HIER te lezen.