De werking

Zodra het Master Crystal uit zijn piramide gehaald wordt valt hij terug in het opnemen van allerlei electrosmog en de negatieve trillingen beïnvloeden direct weer zijn energetische werking en dit in negatieve zin.

Een oplosbaar probleem.

Indien nieuwe bergkristallen bij het Master Crystal onder de piramide geplaatst worden gaat deze verzameling zich gedragen als één kristal. Een totale symbiotische resonantie op en met elkaar.

Vervolgens blijkt dat als de toegevoegde kristallen uit de piramide verwijderd worden ze in resonantie blijven met het Master Crystal, onder de piramide, en wel op zo`n wijze dat ze zich gedragen alsof ze onder de piramide staan.

Deze eerste generatie bergkristallen blijven energetisch volkomen zuiver, vrij van geabsorbeerde electrosmog en/of andere negatieve trillingen/frequenties en dit ongeacht de afstand tot het Master Crystal.

Een bijzondere ervaring. Voor het eerst is het mogelijk bergkristallen toe te passen binnen het energieveld van mens en dier zonder de bijkomende resonantie van electrosmog.

Een voelbare ervaring, bergkristal van de eerste generatie voelt enorm zuiver aan. De wisselwerking tussen het menselijk energieveld en het bergkristal is werkelijk optimaal.

Verder blijkt dat bergkristallen welke tegen het Master Crystal, eerste generatie, geplaatst worden zich ook vrij van enig stoorveld te gaan gedragen. Met andere woorden deze bergkristallen, tweede generatie, gedragen zich net zo zuiver als het Master Crystal die onder de elektromagnetisch afgeschermde piramide staat.

Dit effect neemt echter na een dag of vijf (afhankelijk van de elektromagnetische omgevingsbelasting) af en bergkristallen, tweede generatie, vallen weer terug in hun oorspronkelijke staat, vol met electrosmog een verschijnsel wat de bergkristallen eerste generatie niet kennen.

Maar door deze weer op te laden aan een bergkristal van de eerste generatie komen ze weer, voor ongeveer vijf dagen, terug in de resonatie met het Master Crystal onder de piramide. 

 

In het bovenstaande diagram is het volgende weergegeven:


Master Crystal in het midden
1: Master Crystal Eerste generatie. Deze blijft in resonantie met het Master Crystal.
2: Master Crystal Tweede generatie. Deze blijft ongeveer vijf dagen in resonantie met het Master Crystal Eerste Generatie.
3. Overige mineralen en edelstenen. Deze kunnen geladen, gereinigd en ontstoord worden op bergkristal van de tweede generatie.Bergkristal van de tweede generatie kan uitstekend gebruikt worden om overige mineralen en (edel-)stenen welke tijdens therapie of anderszins gebruikt worden te ontladen, reinigen en met zuivere kosmische energie te laden.  De zuivere kosmische energie wordt vervolgens zonder enige (moderne) vervuiling doorgegeven aan het menselijk of dierlijk energetisch veld.Om te kunnen profiteren van de geweldige voordelen van het Master Crystal© kan de therapeut of energetisch werkende zich een Master Crystal Eerste Generatie aanschaffen.

Dit bergkristal is verbonden met de energie van het oorspronkelijke Master Crystal en het Eerste Generatie Master Crystal blijft hier duurzaam op resoneren.
Met het Eerste Generatie Master Crystal kunnen een oneindig aantal andere bergkristallen gereinigd worden en, tijdelijk (vijf dagen) in resonantie gebracht worden met het Master Crystal waardoor dit de bergkristallen Tweede Generatie zijn.
De bergkristallen Tweede Generatie kunnen therapeutisch of energetisch ingezet worden maar ook dienen om overige stenen te ontladen, reinigen en te laden.