De zoektocht

Vele jaren heb ik edelsteen therapie mogen doceren maar ook zaken als laserkwartspunctuur en werken met de vortex.
Maar steeds was mij duidelijk dat er buiten het overbrengen van de zuivere en helende energie van de mineralen en edelstenen een tweede niet te verwaarlozen factor aanwezig was, energetische vervuiling.

Het werken met mineralen en edelstenen binnen het menselijke energieveld is voornamelijk gebaseerd op het overbrengen van de trillingen, welke de steen uitzend, op het menselijk veld waarbij zowel de aura, de chakra`s evenals de organen en orgaansystemen in resonantie komen met de therapeutisch toegepaste mineralen en edelstenen en dit afhankelijk van het doel waarvoor een bepaalde steen, of combinatie van stenen, gekozen wordt

Daarnaast spelen kleur en chemie ook een rol, echter beiden zijn andere invalshoeken en/of benaderingen voor dat wat in wezen is de werking van mineralen en edelstenen: trilling.
Allereerst dient gekeken te worden naar de bron van de geconstateerde vervuiling, immers zonder het vinden van de bron is er niet te werken aan een oplossing.

Het probleem wat zich daarbij voordeed was dat een ieder welke gevoelig is voor trillingen zelf in dezelfde mate onderhevig is aan de energetische vervuiling, dus een zuivere ijkmethode viel niet te verwachten van mensen welke gevoelig zijn voor “zuivere” en “onzuivere” energie. Immers dat wat zij zouden benoemen als “onzuiver” zou uitsluitend datgene zijn wat minder zuiver is als de eigen gevoelswaarneming. En “zuiver” zou gelijk liggen aan het niveau wat zij zelf als zuiverheid, “gevoels-“ of “waarneming” dus neutraal beleven.

Met andere woorden is een ieder welke beweert te kunnen voelen of iets “zuiver” is uitsluitend zijn eigen gevoelsniveau van onzuiverheid aan het verkennen is, hetwelk dus gevoelsneutraal over zou komen.
Onzuiverheden zijn gemakkelijker te herkennen, immers deze roepen een gevoelsbeleving op. Men kan “zuiver” slechts spiegelen aan de eigen beleving, maar neemt in deze waarneming tevens de eigen onzuiverheden mee.

Zelfs een ieder welke claimt te werken met directe en de zuiverste kosmische energie vergeet dat deze verstoord wordt door zijn eigen “onzuivere” energie.

Als voorbeeld: een “zuivere” hoofdpijn wordt, in deze wereld, verholpen door een “zuiver” vervaardigd hoofdpijnmiddel. Dat dit middel bijwerkingen kan en zal hebben laten wij maar al te vaak buiten beschouwing, want immers de hoofdpijn is weg, de zuiverheid van het middel staat dan niet meer ter discussie, het effect is dat wat telt ondanks dat wat de bijsluiter vermeld.

In het oude Rome werden de Romeinen vergiftigd door het zuivere drinkwater wat zij dronken, het water stroomde door loden pijpen en lood deeltjes, uit deze pijpen, zorgde uiteindelijk voor aantasting van de hersenen. Het water was zuiver, het medium waardoor het stroomde (de loden pijpen) waren puur vergif met, uiteindelijk, desastreuze gevolgen.

Een volgend voorbeeld: Bach bloesems hebben, op energetisch niveau, ook de trilling van versterf en sterven in zich, immers de plantendelen en/of bloesems worden geplukt en in zuiver water ter versterving onder zonlicht gelaten. Daarnaast heeft het water waarmee de Bach bloesems worden bereidt al lang en breed de negatieve electro-smog tot zich genomen welke over de gehele wereld aanwezig is.
Natuurlijk neemt het water der Bach bloesems een deel over van de energetische waarde van het oorspronkelijk materiaal, echter het eindresultaat is een mix van het afsterven van het plantendeel en electro-smog.
De energetische omstandigheden zijn veranderd sinds de tijd van Dr. Edward Bach.

Als laatste voorbeeld een homeopathisch middel, laat ik Apis nemen. De honingbij.
Deze worden in gestorven toestand opeengepakt en een water/alcohol oplossing wordt er op los gelaten. Wat is aanwezig? Juist: de dood van tientallen honingbijen.
Geen probleem ware het niet dat homeopathische middelen verdund worden volgens een tienvoudig, honderdvoudig en zelfs duizendvoudig systeem, waarbij men zegt dat hoe hoger de verdunning ofwel potentie is, hoe dieper het in zal werken op de energetische en fysieke mens.
Niet uitsluitend het “werkzame” stofje “honingbij” is verdund en daardoor energetisch krachtiger geworden maar ook het sterf/ontbindingsproces van de honingbij en de nodige elektro-smog zijn in het middel aanwezig.

De voornaamste vraagstelling luidt: hoe een (helende-) energie op het menselijk veld over te brengen zonder de schadelijke elektromagnetische stralingen tegelijk mee te zenden en secondair: welke product leent zich hiertoe zonder de informatie van versterving?

De tweede vraag is snel beantwoord.

Dierlijke en plantaardige producten zijn zeer wel in staat energie of trilling over te brengen op en in het menselijk energetisch veld maar zijn, mede door de productiemethodes welke toegepast worden, ongeschikt aangezien ze buiten hun gunstig werkzame element een tweede lading meevoeren, namelijk die van het versterf (te vinden in de trillingfrequentie van het ultraviolet). Wat dan logischerwijze overblijft zijn mineralen (waaronder edelstenen) en metalen.

Mineralen en edelstenen kennen ook een versterf, ontbinden zich ook in de loop der tijd. Dit is bijvoorbeeld waarneembaar bij de blauwe turkoois. Als deze over langere tijd gedragen wordt blijft uiteindelijk een groene turkoois over. Het koperelement in de turkoois heeft zich omgevormd tot een koperoxide onder invloed van zuur, zuurstof en vocht. Maar ook de amethist verliest aan kleur onder daglicht, ijzer ionen (welke bepalend zijn voor de typische amethist kleur) “vallen” terug in een lagere baan, waardoor de kleur (en werking) afneemt.
Maar buiten deze voorbeelden duurt de ontbinding ofwel het versterf van een mineraal miljoenen of meer jaren waardoor de “versterf trilling” (meetbaar in het ultraviolet gebied) van het mineraal uitermate, tot te verwaarlozen, laag is.

Aangezien metalen een belangrijke rol spelen binnen de structuren van mineralen en mineralen een hoger (voor ons energieveld herkenbaar) trillingsgetal hebben dan metalen vallen zuivere metalen ook af. Hierbij komt dat metalen vaak niet als erts (hun oervorm) gebruikt worden maar de metalen welke wij ter beschikking hebben vaak het resultaat zijn van ingewikkelde winning en reiniging procedures.
De keuze van een toepasbaar medium is duidelijk: mineralen, stenen, edelstenen.

Blijft de vraag welk mineraal.

Ook daar is de oplossing vrij eenvoudig. Twee mineralen komen in aanmerking: kwarts en calciet. Beide mineralen welke in de natuur en ons lichaam in hoge concentraties voorkomen en daardoor voor ons fysieke en energetisch organisme snel herkenbaar.
Calciet heeft tot voordeel dat het ruimschoots voorhanden is maar enerzijds vrij zacht is en anderzijds een sneller verval kent dan kwarts waardoor er relatief meer ultraviolette straling uitzendt.
Blijft kwarts over. Nu komt kwarts in vele vormen echter de zuiverste vorm die wij kennen is bergkristal. Helder als water en met een duidelijke kristal structuur. Daarnaast blijkt ons energetisch veld sneller kwarts (bergkristal) energie te absorberen dan van ieder ander mineraal.

Het volgende probleem is te voorkomen dat elektromagnetische invloeden bergkristal verstoren.
Hier blijkt een Kooi van Faraday de meest geëigende oplossing.
Een koperen piramide, vervaardigd volgens de juiste verhoudingen uit koperbuizen, bekleed met fijnmazig kopermat en daarover een laag van de antistraling folie die aan de binnenzijde van magnetron deuren gevonden wordt.
Inderdaad blijkt deze constructie iedere vorm van elektro-smog tegen te houden terwijl het bergkristal wat onder deze beklede piramide geplaatst wordt verbonden blijft met de zuivere kosmische energie.

 

 

Slechts een deel van het probleem “verstorende energie” is hiermee opgelost. Bergkristal slaat trillingen van verschillende frequenties op en straalt deze weer uit. Met andere woorden een bergkristal wat vrij van elektro-smog onder de beklede piramide staat heeft nog wel de al eerder opgeslagen “slechte” trillingen in zich en geeft deze ook weer af.
Reinigen met water, energetisch reinigen, beroken, begraven, op hematiet plaatsen en alle andere “beproefde” remedies blijken bergkristal niet te ontdoen van storende frequenties.Hiertoe heb ik uiteindelijk een apparaat ontwikkeld wat in staat is de in bergkristal opgeslagen negatieve frequenties te elimineren en volledig af te doen vloeien.

Door deze constructie toe te passen onder de piramide opstelling, zoals hierboven beschreven, laat bergkristal zich totaal ontladen tot zijn basiswaarde en daarna (of tegelijkertijd) uitsluitend de zuiver kosmische trillingen te ontvangen en door te geven.
Hiermee had ik een Master Crystal geschapen. Een bergkristal wat niet beïnvloed wordt door negatieve trillingen, niet mee resoneert op mobiele telefoons, magnetrons, computerschijven, radarstralen, enzovoort.

Een bergkristal wat energetisch net zo zuiver is als de energetische omstandigheden welke driehonderd, tweeduizend, honderdduizend jaar geleden heerste.