De mogelijkheden

Na aankoop van een Master Crystal Eerste Generatie zijn de mogelijkheden vrijwel onbegrensd.

Het Master Crystal kan gebruikt worden om andere bergkristallen te ontladen, reinigen en op te laden een proces waarbij tijdelijk (vijf dagen) invloeden van electrosmog geheel verdwijnen en er zuiver kosmische energie door bergkristallen (Tweede Generatie) stroomt.

Bergkristallen Tweede Generatie kunnen gebruikt worden om andere mineralen en (edel-)stenen te ontladen, reinigen en te laden.

Het Master Crystal Eerste Generatie is een fantastisch object wat ruimtes zoals slaapkamers of therapieruimtes vrij houdt van allerlei vormen van electrosmog in die zin dat het energetisch lichaam van mens of dier niet meer ontvankelijk is voor schadelijke, ziekmakende en vervuilende elektromagnetische stralingen.

Door de zuivere kosmische energie welke het Master Crystal Eerste Generatie uitzendt worden alle cellen in een menselijk en dierlijk fysiek lichaam weer terug gebracht in hun natuurlijke harmonie en kan de DNA afhankelijke kosmische informatie weer onverstoord binnen het energetisch lichaam van mens en dier functioneren waardoor optimalisatie van het fysieke en energetisch lichaam het gevolg is.


Zogenaamde “water-sticks”, glazen buisjes welke met (edel-)stenen gevuld zijn en hun werking op die wijze weer over dragen aan drinkwater kunnen met een Master Crystal Eerste Generatie ontladen, gereinigd en geladen worden voor een periode van ongeveer vijf dagen waardoor men edelsteen water zonder enige electrosmog vervuiling kan drinken. Na vijf dagen moet de “water-stick” weer opgeladen worden aan een Master Crystal Eerste Generatie.
Het zelfde is het geval indien men steentjes gebruikt in bijvoorbeeld "Britta" waterfilters om water weer vitaal te maken.


Energetische middelen, zoals homeopathische middelen, kunnen ontstoord worden door het Master Crystal Eerste Generatie maar dit geldt natuurlijk ook voor Bach Bloesems en andere energetische middelen.

Een orgaan of orgaan systeem, wat in direct contact gebracht wordt met een Master Crystal Eerste Generatie, hervindt zijn eigen originele frequentie terug wat “genezing” tot gevolg heeft indien een disbalans aanwezig is.  

Kortom de mogelijkheden van het Master Crystal Eerste Generatie zijn vrijwel onbeperkt daar waar het de zuiverheid van echte kosmische energie betreft.