Bergkristal, de energetische vervuiler 

Mensen die met edelstenen of energetisch werken denken dat bergkristal een lader of versterker in het fysiek-energetisch veld van de mens is.
Bergkristal wordt daarom ingezet bij het zogenaamd laden van stenen, het reinigen van het menselijk energieveld, het laten doorstromen van energie door en rondom het lichaam of het maken van edelsteenwater.
Slechts weinig mensen weten dat bergkristal de overbrenger is van vele negatieve trillingen en frequenties.

Wat is er aan de hand?

Computers, radio`s, mobiele telefoons, kwartshorloges kortom vrijwel ieder modern apparaat wat wij kennen functioneert, mede, met behulp van silicium. Indien morgen alle silicium uit onze apparaten zou verdwijnen dan is er absoluut niets meer dat functioneert, geen computers, geen mobiele telefonie, geen navigatie apparatuur, geen TV, geen radio, geen kwartshorloges, geen atoomtijd, geen magnetron, geen elektriciteit en ga zo maar door.

Silicium (en bergkristal is silicium gebonden aan zuurstof (SiO2 = silicium dioxide)) resoneert, zeg maar trilt mee, op alle denkbare frequenties.
Onze moderne wereld kent enorm veel kunstmatig opgewekte storende en uiteindelijk ziekmakende trillingen en stralingen, op de absolute kakofonie van trillingen resoneert ons bergkristal mee.
Maar buiten het bedoelde meetrillen, slaat bergkristal deze trillingen ook nog eens een keer op en geeft deze af aan het lichaam, niet in een enkele dosis maar als een constante stroom.
Met andere woorden bergkristal werkt als een enorme stoorzender binnen ons energetische maar ook fysieke veld.

Het wordt bergkristal niet moeilijk gemaakt de negatieve trillingen op ons fysiek over te dragen want in vrijwel iedere lichaamscel vinden we silicea ofwel kiezelzuur (SiO2-H2O) en kiezelzuur is tevens de grondstof voor: juist kwarts en dus bergkristal.
Hoewel ons totale lichaam slechts 1.4 gram kiezelzuur bevat trilt (resoneert) vrijwel iedere lichaamscel mee op bergkristal.
Dat ook onze aarde inmiddels zwaar te lijden heeft onder, de door de mens kunstmatig opgewekte, negatieve trillingen moge niet zo vreemd zijn aangezien maar liefst 25,7% van onze aardkost uit silicium (in zijn verschillende verbindingen) bestaat. Dit maakt silicium, na zuurstof het meest voorkomende element op aarde.

Veel mensen welke energetisch werken menen dat ze bijvoorbeeld bergkristal kunnen reinigen en/of laden met de hen “gegeven” energie (bijv. middels Reiki of White Time Energie en dergelijke). Vergeten wordt dat bij deze methode het bergkristal gaat resoneren op de celinformatie van de energiegevende door de aanwezigheid van kiezelzuur in de cellichamen.
Kortom het bergkristal gaat zich hierdoor ook laden met de disbalansen van de energie gevende waardoor de reiniging of het laden eerder een negatief dan een positief effect zal hebben, dit nog buiten het feit dat de doorstroom van energie tevens een doorstroom van vervuilde energie is welke tot een negatieve of verstorende werking van het bergkristal voert.

Als andere mogelijkheid tot reiniging wordt vaak stromend water aangeraden. Aangezien er niet meer zo enorm veel natuurlijke bronnen meer bestaan wordt hiertoe meestal kraanwater gebruikt.
Echter kraanwater komt uit buizen en in onze huizen vrijwel altijd koperen buizen (prima geleiders voor electro-smog). Daarnaast legt kraanwater vaak kilometers af voordat het uit onze kranen stroomt en natuurlijk weten wij inmiddels dat water een enorm sterke kopiërend vermogen heeft, ook van negatieve trillingen. Door bergkristal te reinigen onder stromend kraanwater voegen we wederom een aantal negatieve trillingen toe.

Overigens is de basis, ofwel de eerste vervuiling en de oorzaak van al deze negatieve trillingen, van elektromagnetische aard.

Met andere woorden, bergkristal welke ons energetisch en fysiek zijn zou dienen te voorzien van positieve helende energieën werkt juist averechts binnen het menselijke en dierlijke energieveld en kunnen door de constante trilling van negatieve energieën zelfs disbalansen en ziektes versterken, met mogelijk desastreus gevolg.

In het verleden heeft de Nederlandse alchemist en esoterist André Molenaar zich met deze problematiek bezig gehouden en de bovenstaande tekst is aan hem ontleend evenals delen van het onderstaande.

Ogenschijnlijk is deze energetische “vervuiling” problematiek niet te omzeilen ware het niet dat er een oplossing bestaat.

Allereerst is het een gegeven dat bergkristal moleculen op elkaar resoneren en dit buiten de belemmeringen van tijd en ruimte, welk laatste in de kwantumfysica duidelijk naar voren komt.
Indien bergkristallen bijeen gebracht worden resoneren ze op en met elkaar als ware ze één lichaam. Met andere woorden een willekeurig aantal bergkristallen bij elkaar gebracht trillen gezamenlijk als één bergkristal.
Als deze kristallen weer gescheiden worden blijven ze op elkaar afgestemd, als kopieën van elkaar. Hun “vingerafdrukken” en energetische patronen zijn één geworden, een proces waarvoor overigens slechts een fractioneel moment van tijd voor nodig is aangezien deze trillingen zich volledig kunnen kopiëren in een fractionele seconde.

André Molenaar ontdekte dat een bergkristal geplaatst in een zogenaamde Kooi van Faraday niet meer vervuild word door allerlei soorten van negatieve elektromagnetische stralingen (electro-smog).
Hierbij maakte hij gebruik van een fijnmazig koperweefsel en dit bekleed met de folie welke te vinden is aan de binnenzijde van magnetrons.
Hierdoor sloot hij bergkristal af van, voor ons en het kristal, negatieve elektromagnetische stralingen.
Wat bleef bestaan was de verbinding welke bergkristal heeft met de kosmische stralingen, zeg maar de stralingen of trillingen welke de kosmos sinds het begin der tijden doorkruisen en deel uitmaken van onze menselijke manifestatie op deze aarde.
Met andere woorden, de kosmische informatie bleef en de negatieve en vervuilende electro-smog werd tegengehouden.

Een probleem wat bleef was het ontladen van de reeds opgeslagen negatieve trilling, hiertoe heeft André een apparaat ontworpen en in gebruik genomen, wat een bergkristal kan neutraliseren waardoor deze energetisch terugkeert in zijn oorspronkelijke en natuurlijke staat.
Dit apparaat is in feite voor het ontladen van iedere soort materie geschikt.

Op deze wijze, door ontlading en plaatsing in de kooi van Faraday creëerde hij, wat hij benoemde tot, het Master Crystal, een bergkristal welke ontdaan was van alle negatieve ladingen en nog uitsluitend de ongestoorde kosmische trillingen ontvangt en doorgeeft.
Vervolgens plaatste hij, via een sluis principe, bergkristallen (die eerst ontladen waren en welke hij de eerste generatie noemde) bij het Master Crystal en deze namen direct de zuivere trilling van het Master Crystal over, trilden en resoneerden als ware ze het Master Crystal zelf.
Daarna verwijderde hij de bij het Master Crystal geplaatste bergkristallen en deze bleken zich te gedragen alsof ze nog in de kooi van Faraday waren, ieder vorm van energetische belasting werd geneutraliseerd en alle soorten van elektromagnetische vervuiling vloeide direct weer af.

tot slot plaatste hij weer andere bergkristallen (de tweede generatie) bij de bergkristallen van de eerste generatie welke onmiskenbaar in directe verbinding stonden met het Master Crystal en ook deze bleken zich als één organisme te gaan gedragen. Met andere woorden via het Master Crystal zijn alle volgende generaties bergkristallen energetisch te neutraliseren en terug te brengen tot een natuurlijke, niet belaste, staat. De tweede generatie en volgende generaties bergkristallen bleken echter na verloop van tijd weer terug te vallen in het opslaan van negatieve energieën en elektro-smog.

Waaruit blijkt dat uitsluitend bergkristallen welke geneutraliseerd zijn en in de directe omgeving van het Master Crystal geweest zijn hun blijvende resonantie met het Master Crystal blijven behouden, bergkristallen welke bij deze laatste (eerste generatie) geplaatst zijn vallen terug in hun “oude” patroon van het opslaan en afgeven van negatieve en vervuilende trillingen.

Voor edelsteentherapeuten en energetisch werkenden zou het daarom zeer interessant, zo niet noodzakelijk, kunnen zijn een eerste generatie Master Crystal te bezitten wat gebruikt kan worden om bergkristallen, mineralen en edelstenen, welke voor hun therapie of energetisch werken gebruikt worden, te neutraliseren en tot doorgevers van zuivere en ongestoorde kosmische energie te maken.

Ook kan de eerste generatie Master Crystals meerdere bergkristallen “laden” (een term die in de edelsteen therapie gebruikt wordt) op welke weer andere gebruiksstenen te laden zijn. De functie van laders verliezen deze tweede generatie kristallen meestal na vijf dagen waarna ze weer door een eerste generatie Master Crystal geneutraliseerd en opgeladen kunnen worden.

In winkels waar men stenen en kristallen als gezondheidshanger verkoopt zou een eerste generatie Master Crystal een uitkomst kunnen zijn aangezien klanten op locatie hun steen kunnen laten neutraliseren en laden (oplaad abonnement?).

In ruimtes, kamers zoals de slaapkamer, werkruimte maar ook in een praktijk ruimte blijkt de eerste generatie Master Crystals een neutraliserende werking te hebben en verstorende energievelden tot een minimum gereduceerd te worden door hun verbinding met het Master Crystal.

Ook met stenen gevulde glazen sticks, die tegenwoordig voor het bereiden van edelsteenwater gebruikt worden, laten zich uitstekend neutraliseren en opladen middels een Master Crystal, eerste generatie.

Een energetische perpetuum mobile welke een ieder zichzelf zou dienen te gunnen.